Hulp met taal, spraak, gehoor,
adem en stem,
stotteren en broddelen
en afwijkende mondgewoonten
Home > Logopedie > Spraak

Spraak

De spieren die gebruikt worden bij het eten en drinken, zijn dezelfde spieren die we gebruiken om klanken te vormen. Het maken van klanken wordt ondersteund door de auditieve feedback, dat wat we horen. Bij jonge kinderen kunnen er verschillende uitspraakproblemen ontstaan.

Bij problemen in de taalontwikkeling kan de logopedist een belangrijke rol vervullen. Zij doet onderzoek, ze bekijkt wat het kind al wel kan en wat het nog niet kan. Daarna wordt, in overleg met de ouders, een behandelplan opgesteld en kan eventuele behandeling starten.

  • problemen bij de normale spraakontwikkeling (fonologische ontwikkeling, bijvoorbeeld de t en de k omwisselen, de r nog niet goed uit kunnen spreken)
  • afwijkende uitspraak van klanken (fonetische uitspraakproblemen, zoals slissen, of nasaal spreken door schisis)
  • problemen bij de aansturing, de coŲrdinatie van de mondspieren (verbale ontwikkelingsdyspraxie)

Ook volwassenen hebben soms uitspraakproblemen.
  • uitspraakproblemen bij mensen die het Nederlands als tweede taal leren.
  • door neurologische oorzaken (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson) kan dysartrie ontstaan. Naast eet- en drinkproblemen zijn er dan spraakproblemen zoals te zacht en onduidelijk spreken of fluisterspraak.
Bij spraakproblemen kan de logopedist een belangrijke rol vervullen. Zij doet onderzoek, ze bekijkt wat (on-) mogelijkheden op het gebied van mondmotoriek, auditief functioneren en spraak zijn. Daarna wordt, in overleg met de ouders of met de cliŽnt zelf, een behandelplan opgesteld en kan eventuele behandeling starten.

Zie ook:

www.bosk.nl